View full version: Hỗ trợ tiếng Việt
1
 1. [Update Whited00r 7.1]Trao đổi kinh nghiệm, xử l lỗi với firmware Whited00r
 2. re : WD 7
 3. [HElP] khng ci được facebook viber ola
 4. Gip mnh Viber với
 5. Whited00r 7 cho iPhone 3GS
 6. Gip về Assistive Touch
 7. Lỗi khng c sng khi rs bản whited00r ios 7 cho iphone 3g lock
 8. MOVED: BLUETOOTH FILE SHARING IOS 4.2.1
 9. L̃i khi dùng ibluetooth và ibluenova trn WD 7.1
 10. Cho mnh hỏi WD7.1 cho iPhone 3G c sử dụng được iMessenger khng ạ?
 11. Hepl me lỗi ATM gip mnh fix lỗi ny với
 12. [HELP] Xin giúp đỡ v̀ WD7 vừa ra
 13. Hướng dẫn ci whited00r 7
 14. xin bộ g tiếng việt telex
 15. Xin phan mem camera/videocoder
 16. wd7
 17. Xin activator
 18. hỏi về ios 7
 19. gip mnh đẩy thng bo (notificaations) trn WD 6 với
 20. Cho mừng bạn đến với Whited00r