Author Topic: [HELP] Xin giúp đỡ v̀ WD7 vừa ra  (Read 3837 times)

Offline tung38vn

  • Member
  • **
  • Posts: 15
  • Country: vn
  • Whited00r iPod iPhone User
    • View Profile
  • Device: iPhone 2G
  • My Computer: Windows
[HELP] Xin giúp đỡ v̀ WD7 vừa ra
« on: January 05, 2014, 02:46:50 PM »
Nhờ Ad hay bạn nào đã dùng WD7 giúp mình 1 cái
Mọi thứ coi như ̉n nhưng cho mình hỏi là cái Assistive touch có trong phin bản này khng và ńu có thì kích hoạt như th́ nào
Mong được các bạn giúp đỡ
Cám ơn nhìu