Whited00r Forum

International => Whited00r Support in Different Languages => Hỗ trợ tiếng Việt => Topic started by: hailinh on September 12, 2013, 01:49:38 PM

Title: wd7
Post by: hailinh on September 12, 2013, 01:49:38 PM
cho xin hỏi 18/9/2013 nè là apple cho up bản ios 7 chính thức. vậy khoảng bao lâu th́ có wd 7. ad có biết không?. wd 7 có ǵ mới hơn không. hay chỉ là thay đổi về giao diện. ḿnh rất ṭ ṃ và đang chờ đợi nó.
Title: Re: wd7
Post by: hailinh on September 14, 2013, 04:23:33 PM
bạn ơi! viết vậy ai đọc được. ḿnh không hiểu luôn
Title: Re: wd7
Post by: zerofisx on September 15, 2013, 01:49:41 AM
Xin lỗi bạn v́ Whited00r có chút lỗi ở phần tiếng Việt. Ḿnh cũng không đọc được bài viết của bạn và bài viết của ḿnh bị lỗi font khi up. Chuyển sang tiếng Anh nên giờ b́nh thường trở lại rồi. Ḿnh muốn nói là phiên bản chính thức chưa rơ khi nào ra mắt v́ vẫn c̣n vài lỗi chưa fix được. Bạn có thể yên tâm rằng WD7 sẽ có giao diện rất giống với iOS7.  ;) Các tính năng không thay đổi ǵ nhiều, theo cảm nhận của ḿnh th́ nó nhanh và mượt hơn WD6. :)