Whited00r Forum

International => Whited00r Support in Different Languages => Hỗ trợ tiếng Việt => Topic started by: Dohaison1998 on August 10, 2014, 05:49:15 AM

Title: Lỗi khi dùng ibluetooth và ibluenova trên WD 7.1
Post by: Dohaison1998 on August 10, 2014, 05:49:15 AM
Mọi người giúp đỡ đi em dùng ibluetooth và ibluenova nhận file nhẹ thì ổn nhưng tầm 30mb thì đang gửi 1 lúc n lại dừng lại cao thủ nào giúp em sửa lỗi này.