Author Topic: Lỗi khi dùng ibluetooth và ibluenova trên WD 7.1  (Read 2285 times)

Offline Dohaison1998

  • Junior Member
  • *
  • Posts: 7
  • Country: 00
  • Whited00r iPod iPhone User
    • View Profile
  • Device: iPhone 3G
  • My Computer: Windows
Lỗi khi dùng ibluetooth và ibluenova trên WD 7.1
« on: August 10, 2014, 05:49:15 AM »
Mọi người giúp đỡ đi em dùng ibluetooth và ibluenova nhận file nhẹ thì ổn nhưng tầm 30mb thì đang gửi 1 lúc n lại dừng lại cao thủ nào giúp em sửa lỗi này.