Author Topic: Gip về Assistive Touch  (Read 3117 times)

Offline thanhtrieuvt

 • New Member
 • *
 • Posts: 3
 • Whited00r iPod iPhone User
  • View Profile
 • Device: iPhone 3G
 • My Computer: Windows
Gip về Assistive Touch
« on: March 28, 2014, 07:08:40 PM »
C bạn no biết sửa lại giao diện của Assistive Touch ko,gip my ci ny với.Mnh muốn lm cho khung ngoi viền đen trong suốt,để thấy được springboad th phải lm sao?

Offline hieutuban

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 25
 • Country: vn
 • Whited00r iPod iPhone User
  • View Profile
 • Device: Does Not Own iDevice ARMv6
 • My Computer: Other OS
Re: Gip về Assistive Touch
« Reply #1 on: May 14, 2014, 05:31:16 AM »
c l tốt rồi bạn ơi, sao m lm được như ios7 thật được

Offline zerofisx

 • Moderator
 • Senior Member
 • ****
 • Posts: 31
 • Country: vn
  • View Profile
 • Device: iPhone 3G
 • My Computer: Windows
Re: Gip về Assistive Touch
« Reply #2 on: November 09, 2014, 06:19:01 AM »
C bạn no biết sửa lại giao diện của Assistive Touch ko,gip my ci ny với.Mnh muốn lm cho khung ngoi viền đen trong suốt,để thấy được springboad th phải lm sao?
Ci ny chuyn su của cc bc Ad, mnh chỉ l mod thi.  :D Bạn c thể dng ifunbox truy cập vo cc thư mục (chịu kh tm trong diễn đn) rồi thay thể cc ảnh của n, nhưng lưu l rất dễ xảy ra lỗi đ.  8)