Author Topic: Hepl me lỗi ATM gip mnh fix lỗi ny với  (Read 2629 times)

Offline thaoks

 • New Member
 • *
 • Posts: 1
 • Country: vn
 • Whited00r iPod iPhone User
  • View Profile
 • Device: iPhone 2G
 • My Computer: Windows
Hepl me lỗi ATM gip mnh fix lỗi ny với
« on: March 30, 2014, 09:17:27 PM »
Khi vo ATM dow 1 app về khi dow về xong ko thể ci đặt được c ai gip mnh fix lỗi ny với mnh mới up Whited00r 7.1 cho con 2g của mnh thanks !!!!!!!

Offline hieutuban

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 25
 • Country: vn
 • Whited00r iPod iPhone User
  • View Profile
 • Device: Does Not Own iDevice ARMv6
 • My Computer: Other OS
Re: Hepl me lỗi ATM gip mnh fix lỗi ny với
« Reply #1 on: May 14, 2014, 05:30:26 AM »
chụp ảnh xem n bo lỗi ntn bạn